ติดต่อศูนย์บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ

ติดต่อผู้อำนวยการศูนย์บริการและสนับสนุนนิสิตพิการผู้แจ้ง::
อีเมลผู้แจ้ง::
 รายละเอียด  

ติดต่อศูนย์บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ

  • Address: ศูนย์บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ มหาวิทยาลัยพะเยา 19 ม.2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา 56000

  • Phone : 0-5446-6666 ต่อ 3540

  • Email: DSS@up.ac.th

  • Web: www.dss.up.ac.th