ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

ศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานบริการนักศึกษาพิการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการมหาวิทยาลัยพะเยา

เข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานบริการนักศึกษาพิการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการมหาวิทยาลัยพะเยาเข้าศึกษาดูงานเกี่ยวกับงานบริการนักศึกษาพิการของมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีนำโดย นายวุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนิสิต ผู้ช่วยอธิการบดี ผู้อำนวยการกองกิจการนิสิต ผู้อำนวยการศูนย์ให้บริการและสนับสนุนนิสิตพิการ และบุคลากรได้เข้าร่วมศึกษาดูงานที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานีด้านการให้บริการนักศึกษาพิการโดยรับการต้อนรับจาก นายธาตรี คำแหง รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา และบุคลการกร ซึ่งการศึกษาดูงานของมหาวิทยาลัยพะเยาและมหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี เป็นการแลกเปลี่ยนซึ่งกันและกันและมหาวิทยาลัยพะเยาได้แนวคิดมาปรับใช้ในการให้บริการนิสิตพิการในมหาวิทยาลัยพะเยา
ที่มา :    แก้ไขล่าสุดโดย: nantawat.mu วันที่: 28 Dec 2015 09:57